DATE NEDİR?

Bir ilişkiye başlamanın ilk adımı hepimizin bildiği gibi ilk tanışma sürecidir. İngilizcede “date” diye tanımlanan bu tanışma ritüeli birçoğumuz için hem çok heyecan verici hem de çok gerginlik veren bir süreçtir. Birini tanımak için birkaç kez görüşmemiz gerekse de date dediğimiz ilk görüşme asıl hikâyenin ortaya çıktığı birkaç saattir. Bazılarımız date’leri son derece eğlenceli bir macera gibi görme eğilimdeyken, bazılarımız da son derece gergin ve çekingen olabiliyoruz. Hatta bazı kişiler bu stresten kendini kurtarmak için ilişki olasılıklarını ilk görüşme aşamasına getirmeden eleyebiliyor.

DATE KURALLARI NELERDİR?

Bu ilk görüşme seansları için unutmamamız gereken ilk kurali hissettiğimiz şeylerin aynılarını ya da çok benzerlerini…


Birçoğumuzun, yani single olan birçoğumuzun kafasında yeni bir ilişkiyle ilgili belli beklentileri var. Uyumlu ilişki, ideal sevgili, ideal eş, güvenli ilişki, ruh eşi, aşkı bulma, ciddi ilişki, doğru eş, heyecan yaratacak bir partner… bunlardan sadece bazıları. Aslında bütün bu düşünceler ya da daha doğru tanımıyla kalıplar tatmin edici bir ilişkinin önünde duran en aşılmaz engelleri oluşturuyor. Aslında hiçbirimiz için özellikle ilk tanışma aşamasında ideal sevgili, kusursuz partner, doğru eş, ciddi ilişki, uyumlu ilişki gibi kavramlar geçerli değil; daha doğrusu bunların hepsi mümkün de değil! Bütün bu kavramlar yaşamımızda bir şekilde hayatımıza girecekse de belli bir yaşanmışlık ve uyumlanma sürecinden sonra…

Yunus Sezener

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store